(Nie) Som obeťou násilia?!

(Nie) Som obeťou násilia?!
V Podtatranskej knižnici v Poprade sme pripravili výstavu kníh s citlivou témou násilia páchaných na ženách, ktoré sa týka nás všetkých.
Na výstave sú vybrané knihy, v ktorých autori sa venujú téme týrania žien z rôznych aspektov.
Začítate sa do románov, osobných príbehov alebo náučných publikácií.
Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien.
Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo súkromnom živote.
Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.
Velikovská, Kamila : Svobodná, i když za mřížemi
Cviková, Jana ; Juráňová, Jana: Piata žena : aspekty násilia páchaného na ženách
Hlinková, Lenka: Ženský algoritmus : IT potrebuje viac žien a viac žien potrebuje IT
Zafar, Samra: Dobrá manželka
Knight, Michelle ; Burford, Michelle ; Gergelyová, Marta: Nájdite ma: dekáda temna, nový život
Schwartz, Diane ; Bartošková, Linda: Týraná : příběh ženy, která čelila domácímu násilí

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

©2021 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať