Pracovné stretnutie pracovníkov mestských a obecných knižníc okresov Poprad a Kežmarok

   

Dňa 4. mája 2022 sa v našej knižnici konalo pracovné stretnutie pracovníkov mestských a obecných knižníc okresov Poprad a Kežmarok.

 

V príjemnej atmosfére sme sa dozvedeli o poskytovaní služieb a činnosti v knižniciach. Pracovníci boli informovaní o možnostiach skvalitnenia ich práce a o výsledkoch plnenia štandardov verejných knižníc v okrese Poprad a Kežmarok za rok 2020.

 

O možnostiach podávania projektov z Fondu na podporu umenia a získania finančných príspevkov na činnosť knižnice sa hovorilo v ďalšom bode programu.

V nasledujúcej časti sa zúčastnení dozvedeli o údajoch, ktoré sú potrebné pre regionálnu metodičku v súvislosti s Ročným výkazom o knižnici KULT 10-01.

O tom, aké je dôležité vykonávať revíziu a vyraďovanie knižničného fondu v knižniciach informovala metodička Podtatranskej knižnice v Poprade.

Zaujímavá ponuka bola odprezentovaná na knižničný systém pre malé knižnice s názvom Biblib.

V záverečnej časti stretnutia si pracovníci jednotlivých knižníc vymenili skúsenosti z ich činnosti a predstavili nám plány na rok 2022.

 

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Vyhlásenie o prístupnosti

Najnovšie články

04. august 2022
01. august 2022
27. júl 2022
Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.