Oddelenia a pobočky

Prezentácia knihy Zachraňovaný záchranca

Dňa 23. septembra 2020 o 15:00 sa v Podtatranskej knižnici v Poprade na Podtatranskej ul. č. 1 bude konať prezentácia novej knihy autora Vladimíra Andraša s názvom Zachraňovaný Záchranca

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

©2020 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať