Knižničné poplatky

Knižničné poplatky – cenník.

Cenník je platný od 1. septembra 2022.     

Vystavenie čitateľského preukazu a obnovenie registrácie – poplatok na 1 rok

Deti do 7 rokov

0,10 €

Deti a mládež do 15 rokov

2,00 €

Dôchodcovia

2,00 €   

Používatelia nad 15 rokov

5,00 €

Rodinné (trvalý pobyt na jednej adrese)

7,00 €

Nevidiaci a  slabozrakí

0,00 €

Držitelia ZŤP preukazu

0,10 €

Držitelia zlatej a diamantovej Jánskeho plakety, držitelia Kňazovického medaily (po predložení platných dokladov)

0,10 €

Jednorázový vstup do knižnice

1,00 €

Poplatky za prekročenie výpožičnej doby

Poplatok za každý načatý deň prekročenia a dokument

0,05 €

1. upomienka

0,00 €

2. upomienka

0,00 €

3. upomienka - poštou

4,00 €

4. upomienka – pokus o zmier

6,00 €

Poplatky za porušenie Knižničného a výpožičného poriadku

Strata alebo poškodenie čitateľského preukazu

2,00 €

Poškodenie čiarového kódu

0,50 €

Strata dokumentu :

- vydaného pred rokom 2000

päťnásobok ceny dokumentu

- vydaného po roku  2000

trojnásobok ceny dokumentu

Strata periodika

dvojnásobok ceny periodika

Neoznámenie zmeny  mena, adresy

4,00 €

Medziknižničná výpožičná služba

Výpožičky  - poštovné a balné za 1 dokument + poplatok účtovaný odosielajúcou knižnicou

4,00 €

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

8,00 €

Papierová kópia článku poskytovaná Podtatranskou knižnicou v Poprade – 1 strana A4

0,10 €

Sprostredkovanie kópie článku – 1 strana A4  alebo náklady účtované knižnicou poskytujúcou MVS

0,10 €

Predĺženie MVS

1,00 €

Sankčné poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty za každý načatý deň prekročenia + náklady účtované knižnicou

0,05 €

Rezervovanie dokumentov

1 dokument

0,50 €

Rešeršné služby

1 záznam

0,10 €

Manipulačný poplatok

2,00 €

Reprografické služby – tlač, kopírovanie

Čiernobiela tlač A4

0,10 €

Farebná tlač (iba text) A4

0,30 €

Farebná tlač  (text + obrázok) A4

0,60 €

 

Prístup na internet pevným pripojením za každých načatých 15 min.

0,50 €

Prístup k PC a jeho využívanie bez pripojenia na internet  - hodinová sadzba

1,00 €

Iné

Hrebeňová väzba

2,00 €

Tepelná väzba

2,00 €

Záloha pri požičiavaní spoločenských hier

10,00 €

                                                                                                                                

                                                                         

               V Poprade 25. augusta 2022


Bezhotovostné platby (návod, pdf).

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Vyhlásenie o prístupnosti

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.