Podujatia

Konferencia Pramene slovenskej hudby

Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (IAML)
Podtatranská knižnica v Poprade
Hudobné centrum

si vás dovoľujú pozvať na 10. konferenciu cyklu PRAMENE SLOVENSKEJ HUDBY s témami

1. Slovenská hudba a výtvarné umenie v rôznych perspektívach
2. Hudobné knihovníctvo, dokumentácia a prezentácia hudobných prameňov

Viac informácií tu: https://www.iamlslovakia.sk/aktuality/konferencia-IAMLSk/59

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

©2021 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať