Katalógy

Knižničný fond

Knihy a špeciálne dokumenty 
Knihy, noviny a časopisy, obrazové dokumenty, filmy, videokazety, CD ROM-y, gramofónové platne, magnetofónové pásy, hudobniny sú spracované v knižničnom systéme VIRTUA

On - line katalóg

  1. prostredníctvom katalógu máte možnosť zistiť, či sa dokumenty (knihy, články, elektronické zdroje...), ktoré potrebujete, nachádzajú v knižničnom fonde knižnice
  2. po prihlásení sa vlastným ID číslom a heslom máte možnosť disponovať vlastným knižničným kontom (predĺženie výpožičnej doby, kontrola počtu kníh a výpožičnej doby...)

Články
Vstup do komplexnej článkovej databázy národnej aj regionálnej bibliografie umožňuje www.kis3g.sk. Od roku 2004 participuje na tomto projekte aj Podtatranská knižnica v Poprade, preto články o regiónoch Poprad a Kežmarok možno vyhľadávať na tejto URL adrese. Osobitne vystavujeme len lokálnu databázu článkov časopisu Vysoké Tatry / Tatry 1962-2003. Podrobnejšie v menu Regionálna bibliografia...

 

 

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

©2022 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.