Oddelenia a pobočky

This image for Image Layouts addon

Centrum, Podtatranská 1548/1

V týchto priestoroch sídli knižnica od roku 1977. Budova knižnice prešla rozsiahlou rekonštrukciou v rokoch 2013 - 2014.
V centrálnej časti knižnice sídli vedenie knižnice, Úsek ekonomickej a technickej činnosti, Úsek metodiky a koordinácie, Úsek bibliografickej a informačnej činnosti, Úsek knižničných fondov a Úsek knižničných a informačných služieb, ktorého súčasťou sú:
- oddelenie pre deti
- oddelenie beletrie pre dospelých
- oddelenie náučnej literatúry pre dospelých
- oddelenie regionálnej literatúry
- čitáreň
- všeobecná študovňa
- spoločenská a výstavná miestnosť.
V oddelení beletrie pre dospelých poskytujeme čitateľom zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých, a to vďaka spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu v Levoči.
Oddelenie beletrie má bohatý fond cudzojazyčnej literatúry, v spolupráci s o.z. POLONUS a Poľským inštitútom v Bratislave budujeme fond poľskej literatúry.
Čitatelia majú v priestoroch knižnice možnosť využiť WIFI pripojenie a prácu s počítačom s pripojením na internet.
Oddelenie náučnej literatúry poskytuje čitateľom medziknižničnú výpožičnú službu (ak čitateľ nenájde vo fonde požadovanú knihu; služba je spoplatnená) a rešeršnú službu (vypracovanie rešerše na zadanú tému je spoplatnená služba).
V kultúrno-vzdelávacej činnosti pripravuje podujatia pre všetky vekové kategórie (hodiny informačnej výchovy, besedy, súťaže, zážitkové čítania, hry, tvorivé dielne, tréningy pamäti, vernisáže, prezentácie kníh, tábory pre deti a iné). 
Úzko spolupracuje so všetkými typmi škôl, kultúrnymi inštitúciami v meste, spoločenskými organizáciami a nadáciami.

Otváracie hodiny

 • Pondelok:   8:00 - 18:00
 • Utorok:      10:00 - 18:00
 • Streda:       8:00 - 18:00
 • Štvrtok:      8:00 - 18:00
 • Piatok:        8:00 - 18:00
 • Sobota:       8:00 - 12:00

Kontakty

Telefón: 052/7729781 
E-mail: centrum@kniznicapp.sk

Sociálne siete

This image for Image Layouts addon

Oddelenie umenia , Sobotské námestie 1738/22 a 1739/24

Špecializované pracovisko (oddelenie umenia) Podtatranskej knižnice v Poprade sídli v dvoch budovách historickej časti Popradu, Spišskej Sobote od roku 1985.
Fond oddelenia tvoria knihy z oblasti umenia, hudobniny, špeciálne dokumenty.

Oddelenie poskytuje:
absenčné výpožičky - požičiava dokumenty mimo knižnice, domov (knihy, noviny a časopisy), prezenčné výpožičky - vybrané dokumenty sú k dispozícii používateľom len v priestoroch pobočky (knihy, noviny, časopisy), rezervovanie dokumentov - dokument, ktorý je požičaný, si môže používateľ rezervovať. Po jeho vrátení  knihovníčka používateľovi oznámi, že dokument je k dispozícii, konzultačné služby - základné informácie o fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, poskytovaných službách, oddeleniach a pobočkách knižnice,kultúrno- vzdelávacie podujatia -pripravuje podujatia pre všetky vekové kategórie (hodiny informačnej výchovy, besedy, súťaže, zážitkové čítania, hry, tvorivé dielne, vernisáže, prezentácie kníh a iné). Úzko spolupracuje so všetkými typmi škôl, kultúrnymi inštitúciami v meste, spoločenskými organizáciami a nadáciami.

Otváracie hodiny

 • Pondelok:      9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00
 • Utorok:                     13:00 - 17:00
 • Streda:            9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00
 • Štvrtok:          9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00
 • Piatok:            9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00

Kontakty

Telefón: 052/7769308
E-mail: sobota@kniznicapp.sk

Sociálne siete

This image for Image Layouts addon

Pobočka Juh 1, Dostojevského 3313/12

Najväčšia pobočka knižnice sa nachádza v nákupnom centre Výkrik od roku 1991. Fond pobočky obsahuje univerzálny fond, ktorý tvorí beletria pre dospelých, krásna a náučná literatúra pre deti, časopisy.  Jednotlivé typy dokumentov sú voľne prístupné a uložené na policiach. Pobočka  poskytuje:

 

absenčné výpožičky - požičiava dokumenty mimo knižnice, domov (knihy, noviny a časopisy), prezenčné výpožičky - vybrané dokumenty sú k dispozícii používateľom len v priestoroch pobočky (knihy, noviny, časopisy), rezervovanie dokumentov - dokument, ktorý je požičaný, si môže používateľ rezervovať. Po jeho vrátení  knihovníčka používateľovi oznámi, že dokument je k dispozícii, konzultačné služby - základné informácie o fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, poskytovaných službách, oddeleniach a pobočkách knižnice,kultúrno- vzdelávacie podujatia -pripravuje podujatia pre všetky vekové kategórie (hodiny informačnej výchovy, besedy, súťaže, zážitkové čítania, hry, tvorivé dielne, tréningy pamäti, vernisáže, prezentácie kníh, tábory pre deti a iné). Úzko spolupracuje so všetkými typmi škôl, kultúrnymi inštitúciami v meste, spoločenskými organizáciami a nadáciami.

Otváracie hodiny

 • Pondelok:      9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00
 • Utorok:                     13:00 - 17:00
 • Streda:            9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00
 • Štvrtok:          9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00
 • Piatok:            9:00 - 12:30; 13:00 - 17:00

Kontakty

Telefón: 052/7731353
E-mail: juh1@kniznicapp.sk

Sociálne siete

This image for Image Layouts addon

Pobočka Juh 3, Rastislavova 3484/12

Najmenšia pobočka knižnice je súčasťou obytného domu, v ktorom sídli od roku 1994. Fond pobočky obsahuje univerzálny fond, ktorý tvorí beletria pre dospelých a krásna a náučná literatúra pre deti. Jednotlivé typy dokumentov sú voľne prístupné a uložené na policiach. Pobočka poskytuje:

absenčné výpožičky - požičiava dokumenty mimo knižnice, domov (knihy, noviny a časopisy), prezenčné výpožičky - vybrané dokumenty sú k dispozícii používateľom len v priestoroch pobočky (knihy, noviny, časopisy), rezervovanie dokumentov - dokument, ktorý je požičaný, si môže používateľ rezervovať. Po jeho vrátení knihovníčka používateľovi oznámi, že dokument je k dispozícii, konzultačné služby - základné informácie o fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, poskytovaných službách, oddeleniach a pobočkách knižnice,kultúrno- vzdelávacie podujatia -pripravuje podujatia pre detského čitateľa (hodiny informačnej výchovy, besedy, súťaže, zážitkové čítania, hry, tvorivé dielne, prezentácie kníh a iné). Úzko spolupracuje s materskými a základnými školami.

Otváracie hodiny

 • Pondelok:   13:00 - 17:00
 • Utorok:         zatvorené
 • Streda:        13:00 - 17:00
 • Štvrtok:      13:00 - 17:00
 • Piatok:        13:00 - 17:00

Kontakty

Telefón: 052/7746787
E-mail: juh3@kniznicapp.sk

Sociálne siete

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Vyhlásenie o prístupnosti

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.