Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

 

Podtatranská knižnica v Poprade má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na https://kniznicapp.sk/

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade[1] so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

  1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 

V súlade nie sú nasledujúce funkcie a časti:

 

Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah: Netextový obsah neobsahuje prvok, ktorý opisuje jeho účel v častiach webovej stránky, ktorá obsahuje fotografie z realizovaných podujatí a plagáty.

Kritérium úspešnosti 1.2.4 Titulky (priamy prenos): V časti „Online prenosy“ sú odkazy na videá, ktoré neobsahujú titulky alebo textový opis.

Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny): Niektoré informácie na webovej stránke majú nízky a nedostatočný kontrast.

Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov: Na domovskej stránke webového sídla sú niektoré texty (odkazy na sociálne siete) vo forme obrázkov.

Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov: Niektoré plagáty zverejnené na webovom sídle majú nízky kontrast.

Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica: Niektoré funkcie nie je možné ovládať prostredníctvom klávesnice (menu, tabuľky).

Kritérium úspešnosti 2.1.2 Žiadna pasca na klávesy

Kritérium úspešnosti 2.1.4 Skratky pre kľúčové klávesy

Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov: Používateľ nemá k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť bloky obsahu, ktoré sa opakovane objavujú na viacerých webových stránkach.

Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa: Funkcionalitu, ktorá využíva viacbodové gestá alebo gestá s určitou trajektóriou, nie je možné ovládať aj s jedným ukazovateľom bez gest s trajektóriou.

Kritérium úspešnosti 2.5.3 Popis v názve: V prvkoch používateľského rozhrania s popismi, ktoré obsahujú text alebo text vo forme obrázkov, neobsahuje názov prvku text, ktorý je zobrazený vizuálne.

Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky: Sídlo nemá viditeľné zobrazenie jazyka stránky.

Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí: Jazyk jednotlivých častí textu sa nedá odvodiť z kódu.

Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb: Ak sa automaticky zistí chyba pri zadávaní vstupu, chybná položka sa neoznačí a chyba sa používateľovi nepopíše v texte.

Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota: Pri niektorých prvkoch používateľského rozhrania (ako sú napr. prvky formulára, odkazy alebo prvky generované skriptami) nie je možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu.

 

  1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Webové sídlo neobsahuje mapu stránky.
  • Niektoré odkazy nie sú dostatočne označené.
  • Používateľ nie je vopred upozornený na odkaz, ktorý smeruje na obsah iného typu. Tieto odkazy nie sú doplnené informáciou o type a veľkosti súboru.

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

 

Toto vyhlásenie bolo vypracované 20.7.2022

Vyhodnotenie súladu webového sídla  s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 20.7.2022

 

Vynucovacie konanie

 

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Ako subjekt verejného sektora sa zaväzujeme zabezpečiť digitálnu prístupnosť:

  • zámer dosiahnuť vyššiu úroveň prístupnosti,
  • nápravné opatrenia, ktoré sa prijmú na riešenie neprístupného obsahu webového sídla

 

Dátum spustenia daného webového sídla: 9/2020

Dátum poslednej aktualizácie daného webového sídla: 20.7.2022

Dodatočná telefonická podpora pre osoby so zdravotným postihnutím a podpora používateľov podpornými technológiami na tel.č. 052 – 7729781.

Správca obsahu: Bc. Ivana Jakubčáková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Vyhlásenie o prístupnosti

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.