Služby

Základné služby knižnice poskytované podľa zákona č. 126/2015  Z. z. o knižniciach.

Bezplatné služby:
Výpožičné služby
môže využívať každý občan, ktorý sa zaregistruje ako používateľ. Členstvo v knižnici sa každoročne obnovuje. Knižnica poskytuje absenčné a prezenčné výpožičky.
- Absenčne (mimo knižnicu) knižnica požičiava domácu a zahraničnú odbornú a krásnu literatúru, skriptá a učebnice, staršie čísla novín a časopisov, knihovnícku literatúru, hudobniny, zvukové knihy ( pre nevidiacich a slabozrakých).
- Prezenčne (v knižnici) sú čitateľom k dispozícii bežné čísla novín a časopisov, knižničné dokumenty všeobecnej študovne a študovne regionálnej literatúry (encyklopédie, slovníky, učebnice, príručky a iné) audiálne a audiovizuálne dokumenty, CD ROM-y, CD a DVD.
-Konzultačné a bibliograficko-informačné služby
informácie o knižničnom fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, ďalších službách knižnice, informácie o činnosti oddelení a pobočiek a pod.

Platené služby:

Medziknižničná výpožičná služba
V prípade, že používateľ má záujem o dokument, ktorý sa nenachádza vo fonde knižnice, môže mu tento knižnica zabezpečiť prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) z vyššie organizovanej knižnice na základe písomnej objednávky používateľa. Medziknižničnú výpožičnú službu zabezpečuje oddelenie náučnej literatúry.
Rezervovanie 
dokumentov, ktoré sú požičané.

Internet 
poskytuje internetová študovňa v oddelení náučnej literatúry na sídlisku Západ. Môžu ho využívať iba registrovaní používatelia knižnice za poplatok 0,30 eurocentov za 15 minút.

Rešeršné služby
poskytuje knižnica na základe požiadavky pri vypracovávaní študijných prác, referátov a pod. na určitú tému. Výsledkom tejto služby je zoznam relevantných dokumentov týkajúcich sa zadanej problematiky.

 

 

 

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Vyhlásenie o prístupnosti

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.