Podujatia

LiteraTÚRA - seminár pre knihovníkov a pedagógov

Milí knihovníci a pedagógovia
pozývame Vás na seminár pre knihovníkov a pedagógov o zážitkovom vzdelávaní. Stretnutie sa uskutoční 10.5.2022 od 10.00 a potrvá cca do 14.00.

Program :

 Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.– zážitková literatúra

Lektorka sprostredkuje účastníkom možnosti interpretačných prístupov k literatúre pre deti, ktorá tematizuje smutné/bolestivé/problémové témy. Predstaví stratégie, formy a metódy, ktoré pomáhajú v dialógu o takto zameraných textoch (interpretácia textu/ilustrácie, štruktúrované čítanie, tvorivá dramatika, hra, tvorivá umelecká činnosť). Po stručnom teoretickom úvode uvedie praktickú aplikáciu modelu vyučovacej hodiny alebo čitateľskej dielne na konkrétnom literárnom texte Vojna, ktorá zmenila Rondo (2015) Romany Romanyšyn a Andrija Lesiva.

Ing. Igor Stavný – lesná pedagogika

Igor Stavný je lesný pedagóg a porozpráva účastníkom spôsoby uplatnenia lesnej pedagogiky vo vyučovacom procese a vo výchovno-vzdelávacích podujatiach knižníc. Najdôležitejšou súčasťou lesnej pedagogiky sú lesní pedagógovi, ich osobné zanietenie pre túto prácu, ako aj jednotlivé lesnícke inštitúcie, ktoré svojimi aktivitami prispievajú k zvyšovaniu povedomia o význame lesov pre verejnosť.

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Vyhlásenie o prístupnosti

Najnovšie články

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.