Tags:

Fitnes pre mozog

FITNES PRE MOZOG
V uplynulých dňoch sme sa s čitateľmi našej knižnice venovali trénovaniu šedých mozgových buniek.
Tréningom pamäti nás previedla knihovníčka z Tekovskej knižnice v Leviciach pani Eva Bajanová, ktorá je prvá certifikovaná trénerka pamäti - knihovníčka.
Zúčastnili sa na ňom všetky vekové kategorie- deti, dospelí aj seniori.
Pokračujeme budúci štvrtok 27.10.2022 o 10,30 a o 15,00.
Príďte tiež, všetci ste srdečne pozvaní.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 

LiteraTÚRA - beseda s Michaelou Ellou Hajdukovou

20.10.2022 podvečer sme v rámci projektu LiteraTÚRA mali v Podtatranskej knižnici možnosť stretnúť sa a vypočuť si spisovateľku ženských historických románov s prvkami nadprirodzena, Michaelu Ellu Hajdukovú.
So spisovateľkou sme strávili príjemný jesenný podvečer, kedy sme nahliadli na proces tvorby, vypočuli si o témach, ktorým sa v románoch venuje a dozvedeli sa viac o jej čitateľskej záľube.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 

LiteraTÚRA - beseda s Petrom Šloserom

19.10.2022 sme v knižnici privítali Petra Šlosera, bývalého policajného plukovníka, ktorý vo svojich knihách odhaľuje tajomstvá zo zákulisia policajnej práce.
Ďakujeme zúčastneným a tešíme sa na spoločné stretnutia!
Projekt LiteraTÚRA z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dni poézie Pavla Hudáka

Dni poézie Pavla Hudáka sme včera v Podtatranskej knižnici odštartovali workshopom s básnikom a docentom doc. Mgr. et Mgr. Jánom Gavurom, PhD. pre študentov Gymnázia sv. Jána Pavla II. v Poprade.
Študenti po tom, čo si rozprúdili svoje vnemy, vyskúšali skomponovať báseň z jednotlivých veršov. Neskôr spolu s Jánom Gavurom interpretovali básne odporúčaných a uznávaných básnikov na Slovensku aj v zahraničí. Stretnutie bolo podnetné, tvorivé a praktické.
Spomienka na básnika Pavla Hudáka pokračovala večerným poetickým vystúpením interpreta a zakladateľa slovenskej scény slamovej poézie Tomáša Straku s hudobným doprovodom Máriom Karasom.
V autorských hlasných a expresívnych básňach predostrel publiku nelichotivý obraz spoločnosti, vzťahov, morálky a ľudskosti. Vystúpenie zanechalo dojmy, ktoré budú dlho pôsobiť.
Počas druhého dňa literárneho podujatia Dni poézie Pavla Hudáka sa doobeda v Podtatranskej knižnici v Poprade zúčastnili študenti Obchodnej akadémie Poprad a Súkromnej strednej odbornej školy Tatranskej akadémie dvoch workshopov docenta a básnika
Valerija Kupka a básnika Jána Petríka. Študenti spoznali súčasné formy expresívnej, či vizuálnej poézie a naučili sa dešifrovať literárne diela vďaka znalostiam umeleckej komunikácie.
Ďalší literárny večer bol plný poézie a prózy na počesť a spomienku básnika, novinára a publicistu Pavla Hudáka.
Autorsky sa prezentovali pred publikom tvorcovia z regiónu a členovia Spišského literárneho klubu, ktorí sú publikačne aktívni a získali radu ocenení v oblasti literatúry. Hudobne dopĺňal atmosféru autorských prejavov hudobník Štefan Šanta.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a návštevníkom, že svojou účasťou a záujmom podporujú súčasnú slovenskú poetickú scénu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 

Podtatranský školák, 6. ročník

Podtatranský školák 6. ročník
Dňa 4. apríla 2022 bola vyhlásená súťaž Podtatranský školák 6. ročník. Je to súťaž školských časopisov žiakov základných škôl Prešovského a Košického kraja. Prihlásilo sa 17 základných škôl so svojimi
školskými časopismi.
V dňoch 29.-30. septembra 2022 sa v Podtatranskej knižnici v Poprade konali workshopy a vyhodnotenie súťaže Podtatranský školák.
V prvý deň sme sa stretli s redakčnými radami školských časopisov na workshopoch.
Úvodným workshopom sprevádzala pani Beáta Penxová Mačingová. Žiaci získali cenné informácie z hľadiska písania textov v školských časopisoch.
Pán Maroš Akurátny bol lektorom ďalšieho workshopu. Deti si vypočuli rady o úprave fotografií a vyskúšali si urobiť fotografie v priestoroch knižnice, podľa odporúčania pána Akurátneho.
Záverečný workshop odprezentoval pán Michal Hricko, ktorý poukázal a vysvetlil všetkým zúčastneným ako pracovať s grafikou.
Veríme, že pre žiakov redakčných rád boli všetky informácie podnetné a prispejú k zvyšovaniu kvality už vydávaných časopisov.
30. septembra 2022 boli vyhlásené výsledky súťaže. V tomto ročníku predsedníčkou poroty bola pani Beáta Penxová Mačingová a členovia pán Rastislav Ovšonka a pán Marek Vaščura.
Výsledky hodnotenia školských časopisov:
1. Čordáčik (Základná škola s materskou školou sv. Košických mučeníkov, Košice)
2. K2 (Základná škola Krosnianska 2, Košice)
3. Strapček (Základná škola s materskou školou, Nová Ľubovňa)
Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým redakčným radám, ktoré sa zúčastnili súťaže.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Viac fotiek tu:

Workshopy

Vyhodnotenie

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Vyhlásenie o prístupnosti

Najnovšie články

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.