Prezentácia publikácie Draho vykúpená sloboda

Dňa 16. septembra 2021 sa v priestoroch Podtatranskej knižnice na ul. Podtatranská 1, uskutočnila prezentácia knihy Marcela Maniaka pod názvom Draho vykúpená sloboda.
Publikácia je v histórii prvým uceleným dielom, ktoré mapuje udalosti rokov 1944-1945 pod Vysokými Tatrami. Nájdeme v nej opísané zlomové udalosti – prípravy a priebeh Slovenského národného povstania, informácie o partizánskych skupinách, spomienky na vojnu, zoznam padlých a mnohé ďalšie dôležité udalosti.
Sme radi, že prvá prezentácia knihy sa odohrávala v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade. Publikáciu si budete môcť prísť čoskoro vypožičať z nášho knižničného fondu. Tešíme sa na ďalšiu prezentáciu knihy z pera pána Marcela Maniaka.

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Najnovšie články

©2021 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať